Asistență

Asistenţă tehnică de specialitate în domeniul eficienţei energetice şi al energiei regenerabile la nivel local

Proiecte și consultanță

Gestionarea de proiecte cu finanţare europeană  Activităţi şi consultanţă tehnică în domeniul energiei şi al mediului

Conferințe

Organizare de conferinţe şi seminarii , sesiuni de instruire pe diferite tematici și campanii de informare şi conştientizare

Studii

Studii de fezabilitate
Studii de oportunitate
Expertize energetice
Expertize termografice ale clădirilor
Bilanţuri energetice
ABMEE

Proiecte

Încă de la înființare, ABMEE a aplicat în cadrul programelor Uniunii Europene (SAVE, PHARE, Intelligent Energy Europe, Horizon 2020, Horizon Europe) atrăgând finanțări pentru punerea în aplicare a proiectelor strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a Municipiului Brașov, securizarea și valorificarea resurselor pe plan local, reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 și creșterea eficienței energetice, creșterea ponderii surselor regenerabile de energie, adaptarea comunității locale la schimbările climatice și limitarea efectelor acestora.

Noutăți

Știri

Translate »