V-aiR

V-aiR


Project Description

Proiectul V-aiR

TITLU: Instrumente digitale concepute în realitatea virtuală pentru îmbunătățirea capacității factorilor de decizie și a cetățenilor pentru punerea în aplicare a planurilor și acțiunilor privind calitatea aerului/ Serious and escape games in virtual reality to improve the capacity of decision makers and citizens for the implementation of air quality plans and actions

ACRONIM: LIFE V-aiR

CONTRACT: LIFE21-GIE-FR-LIFE V-AIR NR. 101074190

PERIOADĂ: August 2022 –  Octombrie 2026

 

PARTENERI:

COORDONATOR PROIECT: ATMO GRAND EST (ATMO GRAND EST), Franța

COMMUNAUTE D’ UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE BOURGOGNE – FRANCHE – COMTE (UBFC), Franța

ATMO NORMANDIE (ATMO NORMANDIE), Franța

ATMO NOUVELLE-AQUITAINE (ATMO NA), Franța

ASSOCIATION REGIONALE POUR LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR EN MARTINIQUE (MADININAIR), Franța

ASSOCIATION AGREEE POUR LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’ AIR (AASQA) EN HAUTS-DE-FRANCE (ATMO HDF), Franța

ATMO BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ATMO BFC), Franța

ASOCIAȚIA-AGENȚIA PENTRU MANAGEMENTUL ENERGIEI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV (ABMEE), România

UNIVERSIDAD DE MALAGA (UMA), Spania

 

Reducerea poluării aerului și a gazelor cu efect de seră este esențială pentru a ne păzi viitorul și pe cel al copiilor noștri. Provocarea este atât individuală, cât și colectivă. Proiectul LIFE V-aiR își propune să sensibilizeze și să mobilizeze factorii de decizie politică și cetățenii pe această temă, prin instrumente digitale concepute în realitatea virtuală: un mecanism online pentru factorii de decizie și un „escape game” pentru cetățeni.

 

Ce este proiectul LIFE V-aiR?

Proiectul LIFE V-aiR a fost lansat pe data de 26 septembrie 2022 cu scopul de a utiliza realitatea virtuală pentru a instrui factorii de decizie locali și pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la problemele esențiale ale aerului, climei și energiei.

Bugetul total al proiectului este de 1,3 milioane de euro, 60% fiind finanțat prin programul LIFE al Uniunii Europene și co-finanțarea fiind acoperită de Regiunea Grand-Est, orașul La Rochelle și cei 9 parteneri beneficiari.

ACȚIUNI PRINCIPALE

  1. Managementul și coordonarea proiectelor (ATMO GRAND EST)
  2. Pregătirea datelor necesare pentru cele două instrumente virtuale (ATMO GRAND EST)
  3. Crearea și conceptualizarea instrumentelor virtuale (ATMO HAUTS-DE-FRANCE)
  4. Producerea instrumentelor virtuale – proiectare, dezvoltare și testare (UNIVERSITATEA DIN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)
  5. Utilizarea instrumentelor de către factorii de decizie și cetățeni (ATMO NORMANDIE)
  6. Monitorizarea și evaluarea proiectului (ATMO GRAND EST)
  7. Asigurarea replicabilității instrumentelor virtuale (ATMO GRAND EST)
  8. Comunicare și diseminare (MADININAIR)

REZULTATE AȘTEPTATE

Rezultatele efective ale proiectului vor fi accesibile la finalul proiectului, respectiv la sfârșitul anului 2026.

DESCRIERE PROIECT

Calitatea aerului pune serioase probleme în privința conștientizării și responsabilizării, prin prisma faptului că este invizibilă, greu de perceput sau de legat în mod direct de efectele asupra sănătății populației.  Din acest motiv este încă dificilă sensibilizarea factorilor de decizie și a cetățenilor în această problematică, precum și determinarea acestora să își schimbe modul de a acționa pentru a limita efectele negative asupra aerului, mediului și climei.  Din cauza lipsei de convingere, factorii de decizie integrează în mod insuficient aspectele legate de calitatea aerului în procesul de luare a deciziilor în domeniul urban.

În plus, soluțiile de limitare a emisiilor de poluanți atmosferici se bucură rareori de o bună acceptabilitate. Prin urmare, proiectul LIFE V-aiR își propune să dezvolte instrumente inovatoare care să aibă un impact real în ceea ce privește implicarea și convingerea factorilor de decizie și a cetățenilor. Prin utilizarea realității virtuale (VR),  instrumentele create prin proiect vor face vizibilă slaba calitate a aerului și impactul acesteia asupra vieții cetățenilor, în cazul în care nu se iau măsuri responsabile în viitorul apropiat, pentru a limita efectele adverse care vor fi de neevitat în perioada 2030-2050. Prin instrumentele digitale și scenarii create în realitatea virtuală, pe baza datelor privind calitatea aerului și a indicatorilor energetici și climatici la nivel local, factorii de decizie vor putea fi informați și antrenați în luarea de măsuri eficiente. Imersiunea în realitatea virtuală îi va ajuta să vizualizeze impactul asupra sănătății și mediului, consecințele devastatoare în lipsa unei viziuni pe termen lung. Scenariile îi vor mobiliza pentru a identifica cele mai bune investiții pentru politicile publice în materie de dezvoltare, eficiență energetică, amenajarea teritoriului, transport și mobilitate pentru a atinge obiectivele de mediu.

În ceea ce privește sensibilizarea cetățenilor, principalul segment care necesită stimuli pentru modificarea obiceiurilor și a comportamentului, proiectul LIFE V-aiR va crea un alt instrument tot în realitatea virtuală, sub forma unui joc de evadare, cu date individuale. Aceste instrumente vor îmbunătăți  bazele de date existente privind climatul atmosferic, calitatea aerului și energia, la nivel european, național și local. Această adaptare teritorială posibilă prin intermediul realității virtuale va avea un potențial ridicat de replicare. Proiectul  LIFE V-aiR  va contribui la îmbunătățirea calității aerului în Europa și va avea beneficii în privința sănătății cetățenilor, a mediului și a climei. În ambele cazuri, cei care intră în realitatea virtuală se vor regăsi în 2050, într-un peisaj degradat de poluarea aerului și schimbărilor climatice, pentru combaterea cărora nu s-au luat măsuri în timp util. Participanții vor avea posibilitatea de a se întoarce în anul 2022, pentru a schimba situația.

 

PARTENERI

PARTENERI CO-FINANȚARE

Proiectul LIFE V-aiR este finanțat în proporție de 60% prin programul LIFE al Uniunii Europene și co-finanțat cu sprijinul Regiunii Grand-Est, al orașului La Rochelle și al celor 9 parteneri beneficiari.

PARTENERI ASOCIAȚI

Proiectul include 3 parteneri asociați care vor asigura vizibilitatea, distribuția și utilizarea instrumentelor digitale: Federația ATMO Franța, Alianța Franceză a Comunităților pentru Calitatea Aerului și Asociația Italiană pentru Sustenabilitate (UCSA).

Cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul contractului nr. 101074190. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorilor și nu reflectă în mod necesar viziunea Uniunii Europene sau a CINEA. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.


Translate »