Misiune

Asociaţia „Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” (ABMEE) este o agenţie locală de management energetic, înfiinţată în anul 2003, prin programul SAVE II al Comisiei Europene, în parteneriat cu Municipiul Brașov.

Statut juridic al organizaţiei: Asociaţie, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Brașov, la poziția 44/03.07.2003.

Scop:

 • Implementarea de proiecte interdisciplinare pentru dezvoltare sustenabilă în comunități locale
 • Facilitarea tranziției spre o energie curată cu emisii scăzute de carbon
 • Asistenţă tehnică şi consultanţă pentru autorităţile publice în domeniul planificării energetice durabile
 • Informare / consultanţă prin intermediul Energy Info Point
 • Promovarea conceptelor de eficienţă energetică, utilizare a surselor regenerabile de energie și a mobilității urbane durabile
 • Organizarea de evenimente care să stimuleaze dezbaterile privind energiile regenerabile, consumul durabil de energie și legislația aplicabilă.
 • Colaborare cu structuri similare naționale și internaționale pentru schimb de experiență

Domenii principale de activitate:

 • Planificare energetică urbană
 • Campanii de informare în domeniul Eficienței Energetice
 • Planuri de Acțiune privind Clima și Energia Durabilă / PACED
 • Raport de Monitorizare, evaluare și actualizare PAED / PACED
 • Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice / PIEE
 • Dezvoltare proiecte europene pentru promovarea conceptelor inovative de dezvoltare durabilă energetică, climă și mobilitate urbană.
 • Informare, instruire, diseminare și campanii de conștientizare în domeniul eficienței energetice, utilizării surselor regenerabile de energie și al mobilității urbane.
 • Organizare conferințe, seminarii cu impact național și internațional în domeniul eficienței energetice, utilizării surselor regenerabile de energie și al mobilității urbane.

Grupuri ţintă

 • Autorităţi Locale – asistenţă în definirea politicii de utilizare eficientă a energiei şi a politicii de mediu la nivelul comunităţii locale
 • Structuri naţionale şi europene în domeniul energiei, climei și mobilității urbane
 • Cetăţeni și alți factori interesați
Translate »