DECA

DECA


Project Description

Proiectul DECA

TITLU: Accelerator pentru Comunități Energetice în Regiunea Dunării/ Danube Energy Communities Accelerator

ACRONIM: DECA

COD PROIECT: DRP0200567

PERIOADĂ: ianuarie 2024 – iunie 2026

PARTENERI:

COORDONATOR PROIECT: E-zavod, Zavod za celovite razvojne rešitve (E-institute, Institute for Comprehensive Development Solutions), Slovenia

Goriska Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica (Goriška Local Energy Agency, Nova Gorica), Slovenia

Korimako – zavod za svetovanje in strateško načrtovanje, Goriški vrh (Korimako), Slovenia

KLIK, energetska zadruga (KLIK, energy cooperative), Croația

Otočna razvojna agencija d.o.o. (Island Development Agency),Croația

Technická univerzita v Košiciach (Technical University of Kosice), Slovacia

EVTZ Alpine Pearls GmbH (EGTC Alpine Pearls ltd), Austria

Regionalni centar za informisanje i obrazovanje iz održivog razvoja iz Jugoistočne Evrope (Regional Education and Information Centre for sustainable development in South East Europe), Bosnia și Herțegovina

Agencija za razvoj i podršku poslovanju (Agency for development and business support), Montenegro

Magyar Természetvédők Szövetsége (National Society of Conservationists), Hungary

Centar za Održivi Razvoj Energetike d.o.o. Niš (Center for Sustainable Energy Development llc), Serbia

Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov (ABMEE), România

Proiectul Danube Energy Communities Accelerator (DECA) își propune să testeze modul în care acțiunile în domeniul energiei regenerabile conduse de cetățeni pot fi accelerate în întreaga regiune a Dunării, având un impact semnificativ asupra tranziției către o utilizare crescută a energiei regenerabile, independență energetică, neutralitate climatică și prosperitate.

REZULTATE AȘTEPTATE

Prin punerea în comun a cunoștințelor, experiențelor, competențelor, rețelelor și expertizei, proiectul propune un proces de colaborare transnațională și de co-creare ce va permite celor 12 parteneri de proiect diverși și experimentați să dezvolte, să promoveze și să adopte împreună următoarele soluții comune la provocări comune:
1. Soluția de dezvoltare a capacităților în domeniul energiei comunitare (Rezultatul 1.1) – cursuri de formare care acoperă elementele de bază ale inițiativelor energetice comunitare și competențele întreprinderilor sociale, aceasta va fi dezvoltată în comun, testată (Rezultatul 1.2), apoi perfecționată pentru adoptare și utilizare continuă.
2. Set de instrumente pentru proiecte de energie comunitară (Output 2.1) – inclusiv o metodologie de bază pentru dezvoltarea robustă a acțiunilor energetice comunitare și un set de concepte de acțiuni energetice comunitare inovatoare și reproductibile, care pot fi adoptate și adaptate la aplicațiile locale. Această soluție va fi fost testată prin aplicarea în cadrul unor proiecte pilot locale (Output 2.2), apoi va fi rafinată pentru adoptare și utilizare continuă.
De aceste rezultate va beneficia întregul ecosistem energetic comunitar din regiune, care cuprinde cetățeni și grupuri comunitare, organizații de sprijin (agenții sectoriale, ONG-uri, utilități, instituții de învățământ), factori de decizie și organisme strategice (autorități locale, regionale, naționale și instituții teritoriale) și sectorul privat (organizații de sprijinire a întreprinderilor și IMM-uri care sunt furnizori de tehnologie, servicii și produse pentru sisteme de energie regenerabilă).

Aceste soluții vor fi testate prin pilotare în 9 țări din zona programului Dunărea: Slovenia, Croația, Slovacia, Slovacia, Austria, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ungaria, România și Serbia.

Rezultatele efective ale proiectului vor fi accesibile la finalul proiectului, iunie 2026.

DESCRIERE PROIECT

Sistemele energetice deținute de cetățeni sunt recunoscute din ce în ce mai mult ca fiind un factor cheie al unei tranziții energetice echitabile către sursele regenerabile de energie. Acțiunile comunitare în domeniul energiei permit producția descentralizată de SER și o împărțire locală mai echitabilă a valorii generate de SER. Printre beneficiile colaterale ale acțiunilor comunitare în domeniul energiei se numără economiile de costuri, oportunitățile de angajare, îmbunătățirea securității energetice, reinvestirea în comunitate și partajarea profiturilor financiare, dezvoltarea competențelor, îmbunătățirea legăturilor sociale, reziliența și faptul că oamenii sunt mai calzi și mai sănătoși în casele lor.
Prin urmare, inițiativele comunitare privind energia regenerabilă conduse de cetățeni reprezintă o modalitate inovatoare și importantă de răspuns al comunităților la provocările actuale în materie de energie, climă și economie. Din păcate, acțiunile comunitare în domeniul energiei rămân subdezvoltate și insuficient sprijinite în regiunea Dunării.
Pentru a schimba această situație, credem că comunitățile au nevoie de:
1. Dezvoltarea capacităților orientată spre a ajuta cetățenii și organizațiile să își dezvolte competențele și încrederea de care au nevoie pentru a crea acțiuni comunitare de impact în domeniul energiei.
2. Soluții pentru a sprijini crearea de conducte de acțiuni energetice comunitare locale care vor avea cele mai mari beneficii
3. Mecanisme de susținere eficientă a accelerării sprijinului pentru acțiunile comunitare în domeniul energiei prin intermediul unor centre naționale și al unei alianțe regionale pentru extinderea în întreaga regiune. Proiectul DECA își propune să abordeze aceste provocări comune prin intermediul unor soluții dezvoltate în comun, al unor proiecte-pilot și al unei strategii de accelerare a energiei comunitare în întreaga regiune.

Acest proiect este sprijinit de Programul Interreg Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Translate »