TOMORROW

TOMORROW


Project Description

Proiectul TOMORROW

TOMORROW este un proiect finanțat prin programul Orizont 2020 al Comisiei Europene, cu scopul de a susține autoritățile locale în procesul de tranziție către orașe cu emisii reduse de dioxid de carbon şi cu un nivel ridicat al calității vieții. Municipiul Braşov, alături de alte cinci orașe, dezvoltă foaia de parcurs către anul 2050 implicând cetățenii și alte părți interesate la nivel local, devenind proiect pilot pentru tranziția altor oraşe europene. Proiectul TOMORROW (TOwards Multi-stakehOldeRs transition ROadmaps With citizens at centre) se derulează în perioada 01/09/2019 – 31/08/2022.

Până în anul 2050, orașele europene ar trebui să ajungă neutre din perspectiva emisiilor de carbon, să devină sustenabile, să asigure calitate vieții cetăţenilor. Pentru aceste obiective, societatea în ansamblul ei trebuie să devină responsabilă, iar responsabilitatea reciprocă trebuie distribuită între toți actorii. Sistemul de guvernanță locală trebuie să fie unul transparent și deschis implicării cetăţenilor. Din acest motiv, administrațiile publice trebuie susținute prin competențe și scheme de sprijin.

Pentru a realiza cu succes tranziția energetică, este necesar ca această rută să abordeze deopotrivă aspectele energetice, ecologice, economice și sociale ale procesului, analizând politicile diferitelor sectoare în parteneriat cu societatea civilă, ținând cont de modul în care cetățenii își concep viitorul.

Pentru că tranziția energetică presupune schimbări radicale în structura, cultura și practicile producției şi consumului de energie, depozitării și distribuției acesteia, administrațiile locale nu pot realiza acest parcurs pe cont propriu. Dimpotrivă, tranziția energetică presupune implicarea eficientă a structurilor cheie și a tuturor beneficiarilor. Prin urmare, obiectivele ambițioase și angajamentele politice trebuie corelate cu angajamentul societății civile în luarea deciziilor și în punerea acestora în aplicare. Nu este suficient ca procesul să fie dezvoltat de administrație doar prin structurile subordonate. Acest proces trebuie acceptat, însușit și asumat de întreaga societate, neavând altfel șanse reale de reușită. Această interdependență dezvăluie provocarea modului în care ne dezvoltăm, şi în acest context intervine proiectul TOMORROW.

Ne aflăm într-un punct de cotitură. Întreaga societate trebuie să reconsidere maniera în care produce și consumă energie, exploatează și conservă resurse, trăiește și se adaptează schimbărilor climatice. Municipiul Brașov a intrat în proiectul TOMORROW, fiind ales dintre 30 candidați pentru a iniţia tranziția energetică, pentru a-și securiza resursele, pentru a fi pregătit în fața crizei climatice. Prin aceste acțiuni, Municipiul Brașov se înscrie în elita orașelor avansate în proiectarea unui viitor cu mai puţine emisii de carbon.

Comisia Europeană finanţează acest proiect pentru ca cele şase orașe pilot – Brașov, Brest (Franța), Dublin (Irlanda), Mouscron (Belgia), Niš (Serbia) și Valencia (Spania) să își alinieze propriile ambiții la țintele europene, să treacă de la simplul discurs public la acțiuni concrete care să reorganizeze realitatea locală.

Pentru mai multe informații, accesați site-ul proiectului.


Translate »