Echipa de Tranziție: împreună, pentru Brașovul neutru climatic!

Category: Știri

Partener în proiectul TOMORROW, ABMEE a convocat o nouă întâlnire online a Echipei de Tranziție Energetică a Municipiului Brașov la finalul lunii aprilie, pentru a afla care sunt planurile de viitor ale fiecărui membru și ce potențial înglobează aceste acțiuni în raport cu țintele locale de reducere a emisiilor CO2.

Semnatar al inițiativei europene Convenția Primarilor încă din primul val, din anul 2008, Municipiul Brașov și-a propus o reducere a emisiilor CO2 cu minim 40% până în anul 2030, și neutralitate climatică până în anul 2050. În acest context, ABMEE încearcă să determine eventualitatea depășirii procentului de 40% prin acțiuni colective ale membrilor Echipei de Tranziție, care pot fi integrate viziunii de dezvoltare a Municipiului Brașov în următorii ani.

ABMEE a prezentat Echipei de Tranziție planul de lucru pentru atingerea țintelor 2030, realizat prin proiectul TOMORROW. Cu sprijinul Echipei de Tranziție, ABMEE va dezvolta foaia de parcurs pentru atingerea neutralității climatice în anul 2050, urmărind măsuri menite să ducă la creșterea calității vieții comunității, dezvoltate în jurul nevoilor cetățenilor și cu implicarea directă a acestora în procesul decizional și de punere în aplicare.

Membrii Echipei de Tranziție și-au prezentat planurile și ideile pentru un viitor mai bun, mai curat, mai sigur din perspectiva utilizării eficiente a resurselor locale și proiectării suficienței energetice. Echipa de Tranziție a încercat să identifice moduri de cooperare pentru proiecte comune, resurse materiale și financiare pe care le poate activa sau mobiliza în sprijinul acțiunilor demarate și planificate pentru țintele de reducere a emisiilor GES, dar și în ce fel poate colabora eficient și susținut pentru Brașovul anului 2050, neutru din punct de vedere climatic.

Echipa de Tranziție Energetică a Municipiului Brașov a fost creată în anul 2020 și acoperă domenii strategice, fiind formată din Primăria Municipiului Brașov, compania locală de transport public, compania locală de distribuție a energiei electrice, compania locală de gaze naturale, compania care gestionează iluminatul public local, compania locală de cogenerare de înaltă eficiență, operatorul regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, compania locală de salubritate, agenția locală pentru protecția mediului, Universitatea Transilvania și un grup local de inițiativă format din profesioniști în arhitectură, comunicare, tehnologie, sociologie și economie, având ca scop reproiectarea serviciilor publice prin design strategic în jurul nevoilor cetățenilor, prin implicarea acestora în proces.

Translate »