Echipa de Tranziție a Municipiului Brașov

Category: Știri

Către Neutralitate Climatică: Municipiul Brașov are o echipă dedicată Tranziției Energetice

În calitate de oraș pilot în proiectul TOMORROW, Municipiul Brașov a pus bazele unei echipe dedicate Tranziției Energetice și Neutralității Climatice a comunității locale, un grup de lucru extrem de implicat și motivat să coopereze.

«Planul nostru era să creăm echipa și să pornim colaborarea încă de la începutul anului, însă criza COVID-19 ne-a ținut pe loc, dându-ne totuși ocazia să studiem în detaliu, să cercetăm și să analizăm în profunzime procesul tranziției și pașii pe care trebuie să îi parcurgem, programând astfel etapele în avans» susține dna. Camelia RATA, Director ABMEE și Manager Energetic al Municipiului Brașov.

Echipa de Tranziție a Municipiului Brașov și-a început parcursul printr-o întâlnire digitală în luna iunie, stabilindu-și viziunea și obiectivele. Deși derulată mai târziu decât se dorea, întâlnirea s-a bucurat de succes, membrii fiind în acord deplin cu privire la contextul actual: «Perioada pe care o traversăm reprezintă o oportunitate pentru reevaluarea atuurilor Municipiului Brașov: resursele locale și țintele ambițioase stabilite politic pentru anul 2030, managementul energetic coordonat cu seriozitate la nivel local de aproximativ două decenii, tehnologiile disponibile la care putem avea acces pentru a reduce emisiile de carbon din teritoriul administrat și faptul că municipalitățile pot dobândi calitatea de prosumator, flota transportului public de călători reînnoită aproape în întregime cu vehicule electrice și hibrid, calitatea vieții și bunăstarea pe care le vizăm cu toții pentru cetățenii noștri. Acesta este momentul pentru a decide cu înțelepciune pentru un viitor sănătos, un mediu sănătos și o societate sănătoasă»

Echipa de Tranziție acoperă domenii strategice, fiind formată din Primăria Municipiului Brașov, compania locală de transport public, compania locală de distribuție a energiei electrice, compania locală de gaze naturale, compania care gestionează iluminatul public local, compania locală de cogenerare de înaltă eficiență, compania locală de salubritate, agenția locală pentru protecția mediului, Universitatea Transilvania și un grup local de inițiativă format din profesioniști în arhitectură, comunicare, tehnologie, sociologie și economie, având ca scop reproiectarea serviciilor publice prin design strategic în jurul nevoilor cetățenilor, prin implicarea acestora în proces.

Principalul scop al Echipei de Tranziție este de a lucra împreună pentru (1) definirea Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă al Municipiului Brașov pentru anul 2030, (2) testarea și punerea în practică a instrumentelor și metodelor inovatoare de implicare a societății civile în procesul decizional și (3) elaborarea foii de parcurs către Neutralitate Climatică în anul 2050.

Una dintre principalele concluzii ale primei întâlniri a Echipei de Tranziție se referă la modul în care politicile sustenabile pot ajuta o economie să depășească momentele de instabilitate, prin reintroducerea pe agenda locală a eficienței energetice și acțiunilor climatice. «Economia circulară, producția locală de energie, sursele regenerabile, reciclarea – acestea sunt măsuri sustenabile pe care o comunitate locală ar trebui să le adopte pentru a se stabiliza».

Translate »