progRESsHEAT

progRESsHEAT


Project Description

Proiectul progRESsHEAT

Proiectul progRESsHEAT este un proiect de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile pentru încălzire-răcire la nivel local. Proiectul este finanțat prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Comisiei Europene și se derulează în intervalul 2015 – 2017.

Proiectul progRESsHEAT se concentrează pe 6 municipalități/regiuni din 6 țări europene, în care, împreună cu autoritățile, vor fi dezvoltate strategii de încălzire-răcire pe baza unei analize profunde a situației specifice, incluzând o evaluare a obstacolelor și a factorilor determinați, precum și o modelare a scenariilor de intervenție politică până în 2050:

 • Brașov, România
 • Litoměřice, Cehia
 • Herten, Germania
 • Helsingør, Danemarca
 • Regiunea superioară a Austriei
 • Matosinhos, Portugalia

Pentru fiecare municipalitate/regiune în parte se va realiza:

 • Analiza cererii de energie în sectorul încălzire – răcire
 • Modelarea încălzirii și răcirii locale în diferite scenarii, până în 2050, cu ajutorul unor softuri specifice de calcul Invert/EE-Lab, FORECAST-Industry, EnergyPRO și TIMES*
 • Analiza cadrului de reglementare actual
 • Analiza obstacolelor și a factorilor determinanți
 • Identificarea factorilor de succes și recomandări în ceea ce privește utilizare surselor regenerabile și a eficienței energetice în sistemele de încălzire-răcire
 • Recomandări pentru strategia locală de încălzire-răcire

*Invert/EE-Lab – soft de modelare a cererii de energie în clădiri, dezvoltat de Universitatea Tehnică din Viena
FORECAST-Industry – soft de modelare a cererii de energie în industrie dezvoltat de Asociația Fraunhofer pentru promovarea cercetării aplicate
EnergyPRO – soft de modelare a ofertei de energie la nivel local, dezvoltat de Universitatea Tehnică din Danemarca
TIMES – soft de modelare a ofertei de energie la nivel național, dezvoltat de Universitatea Tehnică din Danemarca

Pentru mai multe informații, accesați site-ul proiectului.


Translate »