Materiale HUB-IN

HUB-IN


Ghid terase

Acest ghid a fost elaborat pentru creșterea siguranței și a accesibilității domeniului public din zona istorică a Brașovului, prin armonizarea imaginii urbane, încurajând respectul pentru patrimoniul istoric local – principala sursă de atractivitate pentru vizitatorii orașului.

Acest ghid oferă o imagine de ansamblu a modelelor de afaceri, finanțare și guvernanță, relevante pentru regenerarea patrimoniului urban istoric.

Scopul acestui document de lucru este de a oferi o imagine de ansamblu a Misiunii și Viziunii HUB-IN în contextul actual.

Documentul prezintă modul în care proiectul HUB-IN se aliniază politicii internaționale și europene, precum și în care va contribui la provocările viitoare post-pandemie.

Conceptul-cadru HUB-IN adoptă o abordare strategică a regenerării zonelor urbane istorice prin inovare și antreprenoriat.

Pentru a înțelege modul în care o zonă HUB-IN ar putea realiza o creștere regenerativă, în moduri durabile din punct de vedere cultural, economic, social și ecologic, trebuie să descoperim „ingredientele”.

Cadrul HUB-IN își propune să reunească parteneri de proiect, inclusiv echipe ale orașelor, rețele locale, universități, experți și agenții locale sau regionale, având o viziune clară și integrată.

Pentru a ști ce a fost înainte și care este punctul de la care pornim, trebuie să explorăm și să descoperim, să punem întrebări, să observăm, să adunăm informații.

Translate »