Lansarea proiectului neZEH – Nearly Zero Energy Hotels

Category: Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

ABMEE – Agenţia de Management Energetic Braşov (www.abmee.ro) lansează în România proiectul european Nearly Zero Energy Hotels (neZEH), în cadrul unei conferinţe desfăşurate la Braşov Business Park (sala George ENESCU), miercuri, 28 mai 2014, începând cu ora 09:30.

Evenimentul se adresează hotelurilor IMM care doresc să intre în topul clădirilor “verzi” din Europa, care şi-au propus să fie prietenoase cu mediul înconjurător şi care pot deveni un model pentru societate.

Printr-un program cu finanţare europeană, 10-14 hoteluri din 7 ţări europene vor fi deschizătoare de drumuri. Hotelurile-pilot vor fi asistate tehnic pentru a atinge standardul de „Hoteluri cu consum aproape Zero Energie”. Aceste hoteluri vor putea proba care sunt beneficiile unui astfel business, în care factura la energie va scădea considerabil. Pentru hotelurile pilot selecţionate, Liderii Regionali din fiecare dintre ţările participante, se vor asigura prin audituri energetice, studii de fezabilitate şi planuri de modernizare energetică, de faptul că aceste clădiri vor fi optimizate pentru a atinge standardul de consum „Aproape Zero Energie”.

În cadrul conferinţei de lansare, ABMEE va prezenta condiţiile de acces pentru hotelurile şi pensiunile care doresc să se înscrie în competiţie, pentru a deveni „Proiectul Pilot al României”.

Într-un interval de 3 ani, proiectul propune hotelierilor acţiuni cheie: măsuri de eficienţă energetică, integrarea energiei din surse regenerabile, schimbarea mentalităţii angajaţilor şi a clienţilor. Unităţile de cazare interesate vor beneficia de acces la expertiză tehnică, consultanţă financiară, instruire a angajaților, promovare la nivel naţional şi european.

Vă aşteptăm alături de noi, la conferinţa de lansare a proiectului neZEH, miercuri, 28 mai, începând cu ora 09:30. Aveţi ataşată agenda evenimentului iar pentru informaţii suplimentare, echipa ABMEE vă stă la dispoziţie. Acest eveniment este organizat cu sprijinul KronTour.

Uniunea Europeană solicită reducerea cantităţii gazelor cu efect de seră (GES) în mod radical până în anul 2050 (80-95% faţă de nivelurile din 1990). Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul final de energie şi 36% din emisiile de gaze cu efect de seră din Europa. Stocul clădirilor existente reprezintă potenţialul cel mai ridicat de economisire a energiei. Pentru a atinge obiectivele stabilite pentru anul 2050, lucrările de renovare la scară largă în scopul obţinerii de consumuri aproape Zero Energie ocupă primul loc în cadrul politicilor UE.

Iniţiativa europeană Hoteluri cu consum de Energie aproape Zero (neZEH) are ca scop accelerarea ratei de renovare a hotelurilor existente, pentru ca acestea să devină Clădiri aproape Zero Energie prin:

 • Acordarea de consultanţă tehnică proprietarilor de hoteluri şi pensiuni, care şi-au luat acest angajament
 • Demonstrarea profitabilităţii, fezabilităţii şi sustenabilităţii investiţiilor pentru atingerea nivelului aproape Zero Energie
 • Organizarea activităţilor de instruire şi formare
 • Promovarea liderilor la nivel naţional, regional şi european pentru a spori vizibilitatea acestora pe piaţă.

neZEH vine ca răspuns la Directiva Europeană privind Performanţa Energetică a Clădirilor (2010/31/UE, DPEC revizuită), contribuind în mod direct la obiectivele UE 2020 şi sprijinind Statele Membre în planurile naţionale privind creşterea numărului de clădiri nZEB. Iniţiativa neZEH se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani (2013-2016) şi este co-finanţată prin Programul Energie Inteligentă Europa (IEE), al Comisiei Europene.

Ce este o Clădire cu consum de Energie aproape Zero?

“Clădirea cu consum de Energie aproape Zero (nZEB: nearly Zero-Energy Building) este o clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată. Necesarul de aproape zero sau foarte redus de energie trebuie acoperit într-o măsură cât mai mare din surse regenerabile de energie, inclusiv din instalaţii de producere a energiei regenerabile la faţa locului sau în apropiere.”

DPEC revizuită, Articolul 2
Activităţile neZEH vor conduce la:

 • 10-14 proiecte pilot în 7 ţări (Croaţia, Grecia, Franţa, Italia, România, Spania, Suedia) pentru a demonstra fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectelor neZEH în sectorul hotelurilor IMM; exemplele de succes vor provoca şi alte IMM-uri să acţioneze pentru a atinge consumuri aproape zero energie
 • O reţea europeană neZEH care să faciliteze schimbul de informaţii între profesioniştii din domeniul clădirilor (ofertă) şi hotelurile IMM (cerere)
 • Un instrument electronic prin care hotelierii să poată evalua consumul de energie şi să identifice soluţiile potrivite pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a hotelurilor
 • Materiale şi informaţii tehnice în sprijinul implementării de proiecte nZEB
 • Propuneri personalizate de marketing şi instrumente de comunicare în sprijinul hotelurilor pilot pentru o promovare eficientă în rândul clienţilor potenţiali
 • Peste 15.000 de hotelieri informaţi; metodologia şi rezultatele sunt disponibile pentru orice hotel.

 Beneficii pentru sectorul hotelier

 • Economii de energie şi reducerea costurilor operaţionale
 • Poziţionare unică pe o piaţă extrem de competitivă
 • Imagine şi servicii îmbunătăţite pentru clienţi
 • Acces la un nou segment de piaţă dedicat “sustenabilităţii”, format atât din clienţi, cât şi din instituţii
 • Creşterea confortului ca valoare adăugată pentru clienţii hotelurilor
 • Responsabilitate Socială Corporativă, sustenabilitatea mediului înconjurător, social şi economic.

 Beneficii pentru Comunitatea UE

 • Sensibilizarea autorităţilor naţionale pentru a pune în practică politici care să sprijine IMM-urile în procesele de renovare pentru a deveni nZEB
 • Realizarea de investiţii în valoare de 190 mil. € pentru energie durabilă până în anul 2020
 • Crearea de noi meserii „verzi”
 • Reducerea emisiilor de GES până la 100.000 tCO2e/an până în anul 2020.
Translate »