Lansare set instrumente neZEH

Category: Știri

Partenerii neZEH lansează un set de instrumente online care sprijină hotelurile să ajungă la consumuri aproape Zero Energie

Setul de instrumente neZEH (nearly Zero Energy Hotels), disponibil online la adresa www.nezeh.eu, evaluează performanța energetică a hotelurilor și propune măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea utilizării surselor regenerabile de energie, în vederea atingerii standardului aproape zero energie. Acest set de instrumente reprezintă rezultatul unui proiect implementat pe perioada a trei ani, finanțat de Uniunea Europeană.

Setul de instrumente neZEH evaluează performanța energetică a hotelurilor prin intermediul unui chestionar și identifică opțiunile eficiente energetic, inclusiv utilizarea eficientă a surselor neregenerabile, crescând în paralel gradul de conștientizare cu privire la acest subiect, prin exemple care se pot replica.

Proiectul își propune să sprijine hotelurile din Europa pentru a se conforma reglementărilor clădirilor aproape Zero Energie (nZEB), pe care toate Statele Membre UE trebuie să le pună în aplicare până în anul 2020. O clădire nZEB deține un grad ridicat de performanță energetică. Necesarul de energie extrem de redus (aproape zero) ar trebui acoperit într-o măsură cât mai mare prin surse regenerabile de energie, inclusiv prin instalații de producție a energiei la fața locului sau în apropiere.

Așa cum a declarat Secretarul General al Organizației Mondiale a Turismului UNTWO, Taleb RIFAI, „această inițiativă fără precedent arată nu doar preocupările, ci și angajamentul asumat de sectorul turismului în abordarea uneia dintre preocupările mondiale: schimbările climatice”.

16 hoteluri provenind din șapte țări europene (Croația, Franța, Grecia, Italia, România, Spania și Suedia) au luat parte la acest proiect, în calitate de hoteluri pilot. Aceste unități de cazare sunt pe cale să devină surse de inspirație în industria hotelieră europeană, demonstrând cum se pun în aplicare bunele practici pentru atingerea performanței aproape Zero Energie.

Premergător lansării setului de instrumente neZEH, implicațiile politicii europene în sprijinul unui sector turistic Zero Energie au fost dezbătute la Parlamentul European, pe data de 17 martie 2016. Evenimentul, adresat factorilor de decizie regionali, naționali și europeni, a subliniat necesitatea reducerii barierelor legislative și a introducerii măsurilor de susținere pentru promovarea și creșterea performanței aproape Zero Energie, în vederea asigurării sustenabilității și competitivității turismului în UE.

LINK-URI UTILE:

neZEH Hoteluri aproape Zero Energie
Setul de instrumente online neZEH
Document de Poziție “Hoteluri aproape Zero Energie – spre un viitor cu emisii reduse de carbon în UE”
HES Hotel Energy Solutions

Translate »