Instalator Sisteme Fotovoltaice Solare – curs de specializare la Braşov

Category: Știri

ABMEE – Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov anunţă lansarea cursurilor de specializare „INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE, Cod COR: 741103”, în cadrul proiectului european PVTRIN – Instruirea şi certificarea instalatorilor de sisteme fotovoltaice în Europa.

Schema de instruire şi certificare PVTRIN, prin care se doreşte crearea unei forţe de muncă de instalatori specializaţi, sprijină industria europeană de sisteme fotovoltaice pentru că se adresează nevoii de tehnicieni certificaţi. Iniţial, acest sistem va fi pus în aplicare în şase ţări: Grecia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, România şi Spania, şi va încorpora criteriile din Directiva 2009/28/CE privind schemele de calificare în fiecare dintre statele membre, precum şi cerinţele legislaţiei naţionale.

Pentru început, cursurile vor avea loc în Municipiul Braşov, la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi în laboratorul societăţii Kronstadt Energii Regenerabile. Perioada de desfăşurare a cursurilor este între 23 februarie – 21 aprilie 2013, numai în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 09:00-17:00.

Cursanții vor fi repartizați în câte două serii de 20 de persoane, ABMEE va constitui două serii a câte 20 cursanţi, care vor studia în paralel. Pentru primele două serii, specializarea va fi gratuită, costurile fiind asigurate prin proiectul european PVTRIN – programul de finanţare Intelligent Energy Europe, al Comisiei Europene.

Structura cursului se axează pe pregătire teoretică la clasă (curs, discuţii de grup, studii de caz, exerciţii) – 40 h, dar şi pe pregătire practică (laborator, aplicații practice, vizite în teren) – 56 h.

Condiţiile de acces vizează electricienii autorizaţi – grad minim IIB (legitimaţie ANRE, aflată în termenul de valabilitate).

La sfârşitul programului de specializare, cursanţii absolvenţi vor fi capabili să analizeze şi să instaleze un sistem PV pentru clădiri (BAPV, BIPV), să întreţină un sistem fotovoltaic solar (BAPV, BIPV) şi să propună soluţii adaptate clientului pe baza analizei pieţei şi a raportului cost/beneficiu.

Evaluarea cursanţilor se va face atât pe parcursul pregătirii prin teme, studii de caz, teste şi probe practice, cât şi la finalul pregătirii, prin examen scris şi practic.

Certificatul de absolvire va avea recunoaştere naţională şi europeană, şi va fi emis de: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educaţiei Naţionale, însoţit de certificatul de absolvire PVTRIN, comun celor şase ţări din proiect în care se organizează aceste cursuri.

Pentru cei interesaţi de participarea la cursurile PVTRIN, data de înscriere este 08/02/2013, în cadrul seminarului de informare care va avea loc la Hotel ARO Palace, între orele 10:00-13:00. Candidaţii trebuie să confirma confirme participarea la seminar până la data de 06/02/2013, prin fax la 0268.474.209 sau prin email la office@abmee.ro.

Descărcați Formularul de înscriere (care conţine şi lista actelor care vor constitui Dosarul de Candidat) şi oferta de formare.

Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.pvtrin.eu, sau ne puteţi contacta direct la 0268.474.209 / 0268.547.784.

Translate »