Servicii

PIEE

Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice

Document strategic obligatoriu, conform Legii 121/2014 a Eficienței Energetice, pentru localități având o populație peste 5.000 locuitori.

PACED

Plan de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă

Prima strategie de planificare energetică locală care cuprinde o secțiune distinctă de adaptare la schimbările climatice.

Serviciile noastre

  • Monitorizare & Management Energetic: monitorizare, analiză și raportare a consumului final de energie în iluminatul public și în clădirile aflate sub autoritatea Consiliului Local Brașov.
  • Conștientizare & Responsabilizare: organizare conferințe, campanii și proiecte pentru informarea și implicarea societății civile referitor la eficiență energetică, surse regenerabile de energie și acțiuni climatice.
  • Politici & Planificare Energetică: dezvoltare și punere în aplicare documente strategice vizând sustenabilitatea comunității locale, reducerea emisiilor de CO2, creșterea eficienței energetice, introducerea surselor regenerabile de energie, adaptarea la schimbările climatice și limitarea efectelor acestora.
Translate »