Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice

PIEE - Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice

Conform Legii nr.121 /2014 privind eficiența energetică, Ar. 9 alin.(12) “Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani.”

Programul se realizează cu respectarea Deciziei nr.7/DEE/12.02.2015.

Lucrări de referință:

PIEE Brașov – 2016
PIEE Gheorgheni – 2016

Translate »