Plan de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă

PACED

Planul de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă (PACED) reprezintă prima strategie de planificare energetică locală care cuprinde o secțiune distinctă dedicată adaptării la schimbările climatice. PACED se întocmește respectând metodologia Uniunii Europene, Convenția Primarilor: “Cum să pregătești un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) – Ghid”, elaborat de Biroul de Presă al Uniunii Europene, Belgia, 2010, alături de “Convenția Primarilor privind Clima și Energia – Orientări pentru întocmirea rapoartelor” – orizont de timp 2030.

Comisia Europeană recunoaște expertiza tehnică a Agențiilor Locale și Regionale de Energie în pregătirea, adoptarea și punerea în aplicare a planurilor de acțiune privind energia durabilă, structuri suport ale Convenției Primarilor pentru Climă și Energie.

Lucrări de referință:

PAED Brașov 2010-2020
Raport de monitorizare PAED 2014
Raport de monitorizare PAED 2020

PAED Moinești 2012-2020
PAED Sfântu Gheorghe 2013-2020
PAED Săcele 2014-2020

PACED Gheorgheni 2016-2020-2030

Translate »