Comisia pentru Eficienţă Energetică

Category: Știri

ABMEE – Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov a organizat, în data de 14.03.2012, şedinţa Comisiei pentru Eficienţă Energetică – constituită conform Dispoziţiei nr. 28033/04.06.2008.

Tema ședinței a fost „Stadiul actual al îndeplinirii Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă” – (PAED), în cadrul Convenţiei Primarilor, aprobat prin HCL nr. 503/13.08.2010, în perioada 2009-2011.

La această întâlnire au participat dl. Adrian Gabor, viceprimarul Municipiului Braşov, dl Ioan Vasile Abrudan, Rectorul Universității „Transilvania” Braşov, reprezentanți ai Direcțiilor și Serviciilor Primăriei municipiului Braşov, reprezentanți ai Regiei Autonome de Transport Braşov, Centralei Electrice de Termoficare Braşov, precum și reprezentați ai companiilor direct implicate în implementarea PAED/ului la Brașov – S.C. Flash Lighting Services S.A., S.C. BEPCO S.R.L., S.C. COMPREST S.A., S.C. URBAN S.A.

Rezultate după 3 ani de monitorizare a „Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă” Brașov:

  • Domeniul „Clădiri și instalații aferente” – dna. Liliana Horga, director executiv adjunct Direcția Tehnică PMBv
  • Domeniul „Iluminat public” – dl. Dan Vătăjelu, director general Flash Lighting Services
  • Domeniul „Transport Public” – dl. Marin Costinel, director tehnic R.A.T. Brașov
  • Domeniul „Producție locală de energie” Cogenerare de înaltă eficiență – dl. Bogdan Banu, director BEPCO srl
  • Domeniul „Sistem centralizat de termoficare” – dl. Florin Cuțitei, director CET Brașov
  • Domeniul „PLanificare urbană” – dna. Cecilia Doiciu, director Direcția relații externe, cultură și eveneimente PMBv
  • Domeniul „Comunicare” – dna. Gabriela Vlad, șef Serviciul informatic PMBv
  • Domeniul „Managementul deșeurilor” – dna. Laura Iacob, COMPREST S.A.
Translate »